Plac Wolności 5, 34-325 Łodygowice, tel. 033 863 10 86
Zielone Świątki w Beskidzie Żywieckim

Zielone Świątki w Beskidzie Żywieckim

   Uroczystość Zesłania Ducha Świętego to jedno z najstarszych świąt obchodzonych w Polsce . Z tym dniem łączy się wiele, pięknych zwyczajów – m.in. dekorowania domów, bo „na Zielone Świątki umajone wszystkie kątki”, palenia ognisk, opalania zboża.

   Zesłanie Ducha Świętego to jedno z najstarszych świąt Kościoła, wprowadzono je już w III wieku chrześcijaństwa. Zielone Świątki mają przypominać nam radosny moment, kiedy to na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli wtedy przemawiać w wielu językach, by móc głosić prawdy wiary na całym świecie.

   Święto to nazywane jest także dniem pięćdziesiątnicy gdyż wypada dokładnie pięćdziesiątego  dnia po Wielkiej Nocy. W Polsce zwyczaje zielonoświątkowe wywodzą się jeszcze z czasów pogańskich. Zesłania Ducha Świętego,  przypada w najpiękniejszej porze roku, kiedy przyroda rozkwita i zachwyca wszechobecną zielenią pól, łąk, sadów i lasów.  Zdobiono więc domy i obejścia brzozowymi gałązkami – wkładano je za drzwi, futryny okien, czy obrazy.Wykonywano też specjalne pochodnie, z którymi obiegano pola – dym miał zapobiegać gradobiciu, a popiół dać lepszy urodzaj.  Na pastwiskach „kulano” jajka  pod krowami i smażono jajecznicę. Z czasem Zielonych Świątek wiązało się w tradycji ludowej również wiele zabaw o charakterze matrymonialnym.Dziś dawne zwyczaje zachowały się w tylko w pewnym stopniu – głównie na wsiach, gdzie stroi się domy zielenią oraz dekoruje przydrożne kapliczki i krzyże. Zespół Regionalny Magurzanie przypomina te piękne ludowe zwyczaje, które uwiecznia na filmiku.

Renata Talik

Serdecznie zapraszamy do oglądania.

Zielone Świątki w Beskidzie Żywieckim