Plac Wolności 5, 34-325 Łodygowice, tel. 033 863 10 86

O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach został powołany do życia w 1974 roku. Od 1991 roku mieści się w Łodygowicach przy Placu Wolności 5.

Jest samodzielną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i funkcjonuje na podstawie statutu nadawanego przez Radę Gminy Łodygowice

Organizowanie imprez, prowadzenie zespołów, sekcji i kół zainteresowań, wakacyjne propozycje dla dzieci i młodzieży;  to między innymi sfera działalności GOK-u. 

Pierwszą i najważniejszą formą pracy naszego Ośrodka Kultury są stałe zespoły i sekcje zainteresowań tj: Zespół Regionalny „Magurzanie”, Zespół ”Mali Magurzanie” oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Przy GOK funkcjonuje Chór "Cantata", 2 sekcje tańca nowoczesnego, grupa hip-hop, sekcje plastyczne oraz grupa teatralna. Ponadto prowadzone są zajęcia aerobiku, zumby, salsy, jogi itp. W Pietrzykowicach działa filia, w której odbywają się m.in. zajęcia  pilatesu. 

Kolejną formą pracy GOK-u jest organizacja imprez cyklicznych. Kalendarz imprez gminnych zawiera m.in.: Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Walentynki, Jarmark Wielkanocny,  Turniej Sportowy o Puchar Wójta Gminy, Dzień Dziecka, Gminna Feta (dawniej Dni Łodygowic), Gminne Dożynki, „Mikołajki” dla dzieci.

Kolejną płaszczyzną działalności ośrodka są liczne imprezy okolicznościowe, które odbywają się jednorazowo. Gminny Ośrodek Kultury organizuje konkursy, warsztaty, koncerty, wycieczki, a także wystawy.

Ściśle współpracujemy i czynnie wspomagamy imprezy organizowane przez inne podmioty, stowarzyszenia, koła, organizacje społeczne działające prężnie w naszej gminie. Zakres tej pomocy obejmuje najczęściej wykonanie zaproszeń, afiszów, dekoracji, nagłośnienia czy udziału w części artystycznej.

 Ponadto świadczymy drobne usługi: ksero, bindowanie, laminowanie, udostępniamy sale na pokazy. Działania te  cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców jak i firm spoza terenu gminy; zasilając nasz budżet.

Głównym celem pracy naszego Ośrodka Kultury jest szeroko rozumiana edukacja kulturalna mieszkańców gminy, rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci, młodzieży i dorosłych, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz stwarzanie alternatywy spędzania czasu wolnego.

W naszym GOK-u pracuje 9 osób. W skład tego grona wchodzą:

  • dyrektor GOK Renata Talik / 1 etat /, 
  • główna księgowa Weronika Szczotka /1/2 etatu/
  • instruktor ds. organizacji imprez  / 1 etat /, 
  • plastyk, grafik, archiwista, obsługa kadr i sekretariatu Kamila Byrdziak-Duraj /1 etat /, 
  • instruktor tańca Elżbieta Konior / 1/2 etatu /, 
  • instruktor Klubu „Promyczek” Renata Kościelniak /1/2 etatu /, 
  • instruktor muzyki i śpiewu Brygida Sordyl /1/2 etatu/
  • informatyk, akustyk, oświetleniowiec, kasjer, IOD Andrzej Talik  / 1/2 etatu /
  • pracownik gospodarczy Karolina Okrzesik / 3/4 etatu)/
  • Ponadto współpracują z nami: Krystyna Mikociak, Mateusz Hetnał, Łukasz Kachel, Józef Łanowski, Eugeniusz Jachym, Katarzyna Wójcik.