Plac Wolności 5, 34-325 Łodygowice, tel. 033 863 10 86

Inne

Chór Cantata

Chór Cantata

Chór mieszany "Cantata" został założony w 2004 r. przy parafii Św. Szymona i Judy Tadeusza. Pierwszym dyrygentem był Radosław Pietrzyk. Od 2011 roku chór funkcjonuje przy naszym ośrodku kultury. Do 2019 roku prowadziła go Agnieszka Gregorczyk-Sinkowska, obecnie instruktorem i dyrygentem jest Katarzyna Wójcik.

czytaj więcej

Aerobik

Zajęcia są prowadzone przez Karinę Radecką. Spotkania odbywają się w sali tanecznej Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach według harmonogramu . Są to zajęcia odpłatne, uczestniczą w nich głównie panie.

czytaj więcej

Zumba

Zajęcia Zumby  prowadzone są przez Pawła Gorzelaka. Spotkania odbywają się w sali tanecznej Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach według harmonogramu. Zajęcia są odpłatne.

czytaj więcej