Plac Wolności 5, 34-325 Łodygowice, tel. 033 863 10 86

Dostępność

Deklaracja dostępności. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.lodygowicegok.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010.01.01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2024.04.25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • W  filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. 
 • Pod zdjęciami brak podpisów i opisów.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne cyfrowo . Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Nie posiadamy ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna w przeglądarce.
 • Przy przemieszczaniu się za pomocą klawiatury w pewnym momencie wpadamy w pułapkę ( tzn . następuje blokada uniemożliwiająca dalsze przeglądanie strony)

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.05. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez GOK.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada A. Talik. Możesz skontaktować się z nim mailowo –talik@lodygowice.pl telefonicznie – w poniedziałki i piątki 338631-086

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Dyrektora GOK w Łodygowicach. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi  wejście od strony parkingu przy Pl. Wolności . Do wejścia prowadzą schodki oraz podjazd z barierką umożliwiające swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim. Sala widowiskowa oraz sala taneczna, biura i toalety znajdują się na parterze budynku i są dostępne dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia 
 3. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze.  W budynku nie ma windy.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 1. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.