Plac Wolności 5, 34-325 Łodygowice, tel. 033 863 10 86
Pierwszy etap naszego projektu

Pierwszy etap naszego projektu

Pierwszy etap - przygotowawczy - naszego projektu rekonstrukcji strojów z Gminy Łodygowice został zakończony. Co już udało nam się osiągnąć?

Zgromadziliśmy informacje o strojach mieszkańców północno-zachodniej Żywiecczyzny z okresu końca XIX wieku i początku XX.

Przeprowadziliśmy dokładną analizę publikacji etnograficznych na temat strojów z tego terenu.

Zapoznaliśmy się z eksponatami i ich opisami w:

- Muzeum Miejskim w Żywcu

- Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach

- Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie

- Siedzibie ZPiT Wierchy im. J. Szczotki z Milówki

- Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej (kwerendy)

Cennych wskazówek udzielili nam znawcy tematu:

- Alicja Srkudlik-Pilch

- Sławomir Ślusarczyk

- Jan Gąsiorek

- Barbara Rosołek

Działania te podjęła kierownik ZR Magurzanie Elżbieta Konior oraz Katarzyna Wandzel Krawcula. Młodzież z naszego zespołu przeprowadziła wywiady ze swoimi przodkami. Była to dla nich niepowtarzalna okazja do poznania żywych świadków dawnej kultury, z którą jak dotąd obcowali jedynie podczas prób i koncertów. Ponad to przeglądnęli albumy rodzinne i dokonali analizy dawnego ubioru w swojej rodzinie pod kątem jego jak

najwierniejszego odtworzenia. Nastąpiła także digitalizacja zebranych materiałów (starych fotografii, opisów ubioru oraz jego elementów). Poniżej przedstawiamy niektóre ze starych fotografii i eksponatów, które posłużą nam do rekonstrukcji/uszycia stroju damskiego Wszystkie pochodzą z Gminy Łodygowice.