Plac Wolności 5, 34-325 Łodygowice, tel. 033 863 10 86
Magurzanie z Łodygowic zrealizowali pionierski projekt

Magurzanie z Łodygowic zrealizowali pionierski projekt

Złote Żywieckie Serce i Brązowa Ciupaga za wyjątkowy program Zespołu Regionalnego Magurzanie!

 Magurzanie z Łodygowic zrealizowali pionierski projekt rekonstrukcji strojów ludowych północno-zachodniej Żywiecczyzny, z przełomu XIX i XX wieku, w których przedstawili niezwykły fragment wesela z tego okresu.

    Kultura, jako wytwór umysłu człowieka, nigdy nie jest domkniętym zestawem pojęć, zwyczajów i wytworów. To wszystko, co składa się na jej kształt, nieustannie ewoluuje i ulega transformacji. Członkowie Zespołu Regionalnego Magurzanie z Łodygowic, który od lat kultywuje tradycje górali żywieckich, po analizie rodzinnych fotografii i pamiątek uznali że na terenie północno-zachodniej Żywiecczyzny występowały odrębne, unikatowe stroje, śpiewy i tańce warte przypomnienia i kultywacji. Dzięki dofinansowaniu z programu Etnopolska 2023 członkowie zespołu folklorystycznego przeprowadzili wiele rozmów z najstarszymi mieszkańcami swojej gminy, gromadząc przy tym archiwalne fotografie i zachowane dotychczas elementy dawnego odzienia. Dzięki ich wytrwałej pracy, a także licznym konsultacjom etnograficznym, m.in. z Janem Gąsiorkiem, Sławomirem Ślusarczykiem, ZPiT Wierchy z Milówki, Muzeum Miejskim w Żywcu, Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej czy Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, ubiory przodków zostały wiernie odzwierciedlone. Ich wykonaniem zajęła się lokalna rekonstruktorka strojów ludowych – Katarzyna Wandzel (Krawcula). Efekty pracy Zespołu Regionalnego Magurzanie można było oglądać podczas 60. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, gdzie w 54.Festiwalu Folkloru Górali Polskich zaprezentowali fragment wesela z oczepinami „Julecki z Zorzeca i Jonka z Cisca”. Jury festiwalu przyznało zespołowi najwyższą nagrodę w postaci Złotego Żywieckiego Serca i dało możliwość reprezentowania Polski na 54. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. W zmaganiach z zespołami z całego świata Górale Żywieccy wywalczyli Brązową Ciupagę. Autorką scenariusza i choreografii była kierowniczka zespołu Elżbieta Konior, zaś warstwę muzyczną opracowała Anna Czupryn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt realizowany przez Zespół Regionalny Magurzanie z Łodygowic jest realizowany od 1 marca do 17 października, dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska. Edycja 2023